top of page

Reviews

יצירות המחול המציעות ללכת עם מה שנותר

הארץ | 01 באפריל 2017

לכוריאוגרפית ענת שמגר נמאס "להיות בסדר"

הארץ | 22 באוקטובר 2013

ענת שמגר וארקדי זיידס מעלים מופע מרגש בפשטותו

הארץ | 05 באפריל 2011

כתבה מעיתון

bottom of page